Mine põhisisu juurde

Tallinna Tehnikaülikooli initsiatiivil toimus sel suvel kolm rahvusvahelist konverentsi ja seminari, mille tipptasemel sisu ja lai osalejate plejaad kinnitasid taas TalTechi kui biomajanduse liidripositsiooni Eestis ja kaugemalgi. Teemad ulatusid rakubioloogiast biomassi väärindamiseni.

Kõigi nimetatud konverentside ja seminaride korraldaja on TalTechi keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur ja Eesti Biokeemia Seltsi president Tiit Lukk, kelle sõnul oli Eesti teadlastel võimalik sel 2022. aasta soojal suvel kohtuda sadade üle maailma kokku tulnud ametikaaslastega ning kuulata kümneid silmi avavaid ettekandeid. Teiste seas professorite Mart Saarma, Andres Salumetsa, Peep Palumaa ja paljude teiste värvikaid sõnavõtte.

| FEBS3+ konverentsi juhatas sisse TalTechi rektor Tiit Land

Tallinna Tehnikaülikool juhtrollis

„Esimene suvine üritus oli Euroopa Biokeemia Seltside Föderatsiooni (Federation of European Biochemical Societies) toetusel toimuv FEBS3+, mida peeti koostöös Läti ja Leedu biokeemia seltsidega 15.-17. juunini Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses. Kuna TalTechi teadlasena olen ühtlasi Eesti Biokeemia Seltsi president ja meie instituudi doktorant Katrina Laks selle seltsi peasekretär, olid juhthoovad ja korraldus meie käes,“ vihjab Lukk tehnikaülikooli juhtrollile. „Nii avas ürituse üks vägagi tuntud biokeemik, TalTechi rektor Tiit Land. Osalejaid oli üle 200, sh 50 suulist teadusettekannet ning veidi alla 80 postriettekande. Lisaks teadusettekannetele Balti riikide ja Soome-Rootsi teadlastelt oli kõige kaugem esineja Ameerika Ühendriikidest.“

Vaata konverentsi programmi ja teemasid.

| Konverents FEBS3+ peeti koostöös Läti ja Leedu biokeemia seltsidega 15.-17.06.2022 Tallinnas. Esinejate seas oli palju silmapaistvaid teadlasi, teiste seas akadeemik Mart Saarma.

Biokeemikute töine august

Kui juulis said teadlased puhata, siis augustis ootas ees kaks suurt üritust: Pärnus toimus 15.-17. augustini järjekordne biomassi väärindamise suveseminar, mille teemad pakuvad Eesti ühiskonnas nii tänase kriisi kui ka keskkonna või rohepöörde vaates kindlasti laiemat huvi. Kolmepäevane seminar oli täis pikitud sisukaid ettekandeid nii meie tuntud teadlastelt kui ka suurtelt ettevõtetelt. Näiteks oli kohal Viru Keemia Grupp, kus on üha suurema jõuga keskendutud biotoodete tootmiskompleksi arendamisele ja ka paberipuidu otstarbekamale väärindamisele.

Suveseminari avasessioonis tegid ettekanded Allan Lahi ja Rainis Venta TalTechi ettevõtlusosakonnast vastavalt innovatsiooni ja tehnoloogiasiirde vaatenurgast. Teises sessioonis näitas Petri-Jaan Lahtvee, kuidas saab Eestis kohapeal biomajanduse väärtusahela maksimaalselt „tööle panna“. Tallinna Ülikooli doktorant Musa Howlader rääkis merevetikatest saadud looduslike toodete väärindamise võimalustest, Illia Krasnou TalTechi inseneeriteaduskonnast tselluloosil-põhinevatest tuleviku plastidest, keemia- ja biotehnoloogia instituudi teadlane Maria Kulp erinevatest võimalustest lignotselluloosi omaduste analüüsimisel, Tiit Lukk ensüümide kasutamisest biorafineerimisel, Yevgen Karpichev ja Mahendra Mohan biomassi sünteetilis-orgaanilise keemilise väärindamise võimalustest, ja Kannan Thirulmalmuthu ligniini mikrobioloogilise väärindamise võimalikest põikteedest.

Ühe põnevaima loengu andis Rahul Kumar, kes rääkis rakuvabrikute 3D printimise arengust sünteetilise bioloogia vaatenurgast. Ettekannetega esinesid ka mitmed teadlased Tartu Ülikoolist ja Eesti Maaülikoolist, kelle ettekannete teemad olid seotud nii puidusuhkrute mikrobioloogilise väärindamise kui ka näiteks biomassist ekstrahheeritud ligniinil põhinevate polüuretaanide arendustega. Sarnaselt möödunud aastale osalesid kolmepäevasel tööseminaril ka teadusnõunikud erinevatest ministeeriumitest (nt MKM ja MeM).

Suveseminari kava ja ettekannete info leiab siit.

| TalTechi teisele biomassi väärindamisele pühendatud suveseminarile koguneisd teadlased kõikidest Eesti ülikoolidest ning sarnaselt möödunud aastale võtsid kolmepäevasest tööseminarist osa ka erinevate ministeeriumite nõunikud ja tööstuse esindajad.

Kogu Euroopa koorekiht oli kohal

Augusti viimasel nädalal (24.-25. augustini) toimus TalTechi eestvedamisel ligniini väärindamisele pühendatud COST actioni (LignoCOST CA17128) töögrupi miiting Tallinnas, kuhu tuli kokku kogu Euroopa ligniini keemia ja biotehnoloogia teaduse koorekiht. Üritusest võttis osa teadlasi kokku 18 riigist, oma teadustööst olid rääkima kutsutud ka TalTechi ja Tartu Ülikooli teadlased. Ürituse sponsoriks COST-võrgustiku kõrval oli Fibenol, kes võimaldas osalejatele 23. augusti õhtul ilusa õhtusöögi ning ekskursiooni oma puidu fraktsioneerimise tehasesse Imaveres kohtumise esimesel päeval.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et eelnimetatud üritused ei ole olulised ainult Eesti biokeemikutele-teadlastele, vaid tõstavad ka Eesti (sh TalTechi) liidrirolli uuele tasemele. See kinnitab, et meil on pakkuda palju häid lahendusi, mida maailm praeguses muutuste ajajärgus väga ootab. “Töö, mida meie teadlased on teinud ja teevad, kõnetab üha enam ka maailma, mida näitab aktiivne osavõtt,” rõhutab Tiit Lukk. Kas 2023. aasta suvi tuleb biokeemikutel sama tihe, selgub juba õige pea.

| LignoCOST võrgustiku tüürühma kohtumisest võtsid osa teadlased 18-st Euroopa riigist.