Pakume erinevaid keemilisi analüüse, seotud teenuseid (s.h. T&A teenuseid) ja koolitust. Teenuste põhivaldkond on mikroelementide ja bioaktiivsete ainete määramine looduslikes ja tehnilistes objektides ning bioloogilistes materjalides kaasaesete instrumentaalanalüüsi meetoditega. Alates aastast 2010 pakume ka kemikaalide registreerimise teste (REACH).

Biomassi ja biopolümeeride keemilised analüüsid

 • Niiskuse sisaldus (kuivaine sisaldus)
 • Tuhk, mineraalne osa (tuhastamine 525°C või 900°C juures) Elementanalüüs (CHNSO)
 • Mikro- ja makroelementide sisaldus biomassis ja produktides (Ag, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Zn, Al, Au, Ba, Eu, Ga, Li, Mo, Nb, Pd, Pt, Re, Sb, Sr, Ta, Ti, U, V, W, Y)Ekstraktiivained (TAPPI 204) (rasv- ja vaikhapped, steroolid, triglütseriidid, terpeenid jne.), mis lahustuvad vees, atsetoonis, etanoolis, etanool-tolueeni segus (ASTM D1106-97), THF-is jne.
 • Süsivesinikke koostis ja sisaldus (tselluloosi ja hemitselluloosi suhkrud – üldkogus, 5-HMF, fukoos, tsellobioos, galaktoos, glükoos, mannoos, arabinoos, ksüloos) – happeline hüdrolüüs
 • Ligniini sisaldus (Klason ligniin, happes lahustuv ligniin, happes mitte lahustuv ligniin, ligniini üldkogus)
 • Monolignoolide kvantitatiivne analüüs ligniinis (S/G/H ühikud) (happeline tiohüdrolüüs + GC-MS)
 • Funktsionaalsete rühmade määramine – happe-, hüdroksüül- (alifaatne, aromaatne, karboksüülhape), atsetüül-, metoksürühmad
 • Biopolümeeride makromolekulaarsed omadused (eksklüsioonkromatograafia) – molekulmassi jaotus (Mn, Mw) ja dispersiooniaste (PDI)
 • Orgaanilise aine struktuuri määramine (NMR, FTIR)
 • Looduslike materjalide ja komposiitide iseloomustamine kasutades röntgendifraktsioonanalüüsi (XRD) ja skaneeriva elektroonmikroskoopi (SEM)
 • Ligniini lahustuvus

Kontakt: analyytika@puidukeemia.ee

Fossiilset päritolu materjalide asendamine biopõhistega

Seoses rohepöördega pakume ettevõtluspartneritele konsultatsioone ja rakendusuuringuid seoses fossiilsetel maavaradel põhinevate plastide asendamiseks biopõhiste plastide ja looduslike lisanditega erinevates plasttoodetes, pakendites ja komposiitides. Toodete nõuetest lähtuvalt leiame sobivad asendused, valmistame segud või komposiidid ja määrame nende keemilised, termilised, mehaanilised ja reoloogilised omadused ning vastupidavuse kiirendatud vanandamisel. Soovitame nende biopõhiste materjalide töötlemiseks sobivaimad tehnoloogiad ja tehnoloogilised parameetrid.

Kontakt: tselluloos@puidukeemia.ee