Tutvustus

Rühma tegevused hõlmavad peaasjalikult uute funktsionaalsete materjalide väljatöötamise teadus- ja arendustegevusi, mis keskenduvad ligniinipõhisele toormele. Üheks suunaks on ligniini kasutamine fenoolse komponendi asendajana resortsinool-formaldehüüd selgrool põhinevates aerogeelides. Tulenevalt biomassi allikast ning ligniini ekstraktsiooni metoodikast on ligniini G/S/H sisaldused ja omavahelised suhted erinevad. Antud teemas on luubi alla võetud nii leht- kui okaspuidu ligniin kui ka ligniin, mis on rohttaimset päritolu (nt põhk). Aerogeelide suur eripind ning poori suurus määratlevad antud materjali edasise kasutuse ning erinevat tüüpi ligniinid pakuvad mänguruumi väga erinevat laadi materjalide arendusteks. Teise teemana keskendutakse ligniinile kui toorainele, mida on võimalik kasutada algmaterjalina antimikroobsete, pindaktiivsete ja katalüütiliste omadustega ainete sünteesiks.

Funktsionaalsed materjalid puidupolümeeridest skeem

Liikmeskond

Dr. Mihkel Koel Rühma juht
Dr. Yevgen Karpichev Rühma juht
Dr. Urve Kallavus
Dr. Piia Jõul
Mahendra K Mohan Doktorant
Kristin Düüna  Magistrant
Jose Morales Daniel Sööt  Bakalaureuse tudeng

Valitud publikatsioonid

Jõul, P.; Ho, T. T.; Kallavus, U.; Konist, A.; Leiman, K.; Salm, O.-S.; Kulp, M.; Koel, M.; Lukk, T.; (2022). Characterization of Organosolv Lignins and Their Application in the Preparation of Aerogels. Materials, 15 (8), #2861. DOI: 10.3390/ma15082861.

Jõul, P.; Vaher, M.; Kuhtinskaja, M. (2021). Carbon aerogel-based solid-phase microextraction coating for the analysis of organophosphorus pesticides. Analytical Methods, 13, 69−76. DOI: 10.1039/D0AY02002H.

Erkhova, L. V.; Presniakov, I. A.; Afanasov, M. I.; Lemenovskiy, D. A.; Yu, H.; Wang, L.; Danilson, M.; Koel, M. (2020). Ferrocene Introduced into 5-Methylresorcinol-Based Organic Aerogels. Polymers, 12 (7), #1582. DOI: 10.3390/polym12071582.

Bolobajev, J.; Kask, M.; Kreek, K.; Kulp, M.; Koel, M.; Goi, A. (2019). Metal-doped organic aerogels for photocatalytic degradation of trimethoprim. Chemical Engineering Journal, 357, 120−128. DOI: 10.1016/j.cej.2018.09.127.

Jõul, P.; Vaher, M.; Kuhtinskaja, M. (2018). Evaluation of carbon aerogel-based solid-phase extraction sorbent for the analysis of sulfur mustard degradation products in environmental water samples. Chemosphere, 198, 460−468. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.01.157.

Jooksvad projektid

RESTA11 – Pleegitatud keemilis-termilise puitmassi (BCTMP) ja töötlemata sekundaarsete puitmassi voogude keemilise ja biokeemilise väärindamise tehnoloogiate väljaarendamine (ETIS)

COVSG5 – Biolagunevad koostisained viirusevastaste katete ja puhastusvahendite jaoks (BIOFORM, ETIS)