Tutvustus

Meie uurimistöö on keskendunud globaalsele bioloogilise jätkusuutlikkuse väljakutsetele, sealhulgas toidu ja sööda, aga ka biokeemiliste ainete ja materjalide kestlikule tootmisele. Oma töös arendame uusi biopõhiseid protsesse, kus kasutame rakuvabrikuid erinevate orgaaniliste jäätmete, näiteks toidu- ja puidutööstuse jäätmete, muundamiseks lisandväärtusega toodeteks.

Tuginedes oma uurimisrühma multidistsiplinaarsetele oskustele, oleme loonud rakuvabriku projekteerimise ja bioprotsesside optimeerimise tsükli Design-Build-Test-Learn. Uute rakuvabrikute loomisel kasutame metaboolset modelleerimist; töötame välja uusi sünteetilise bioloogia tööriistu rakuvabrikute tõhusamaks konstrueerimiseks; ja kasutame protsessi iseloomustamiseks ja optimeerimiseks meie labor-skaalas bioreaktori platvormi. Lisaks kasutame 3D printimist „elavate materjalide” arendamiseks, mis parandavad biotehnoloogial põhinevaid tootmisprotsesse.

Neid lähenemisviise kombineerides on meie eesmärk tõlkida fundamentaalteaduslikud tulemused tööstuslikes biotehnoloogia rakendustes, ehitades tõhusamaid tootja-rakke. Arendame koos oma rahvusvaheliste ja kohalike partneritega ringmajanduse kõiki väärtusahelaid, et tagada minimaalse jäätmevooga lisandväärtusega toodete jätkusuutlik tootmine.

Rohkem infot töögrupi kohta leiab: bioeng.taltech.ee

Liikmeskond

Prof. Petri-Jaan Lahtvee Rühma juht
Nemailla Bonturi Vanemteadur
Rahul Kumar Vanemteadur
Sadia Khalid Insener
Srdjan Gavrilovic Teadur
Paola Monteiro Doktorant
Alina Rekena Doktorant
Inna Lipova Doktorant
Henrique Sepulveda Doktorant
Juliano Sabedotti De Biaggi Teadur

Tehniline võimekus

Rakkude in silico disain

  • Ensüüm-piirangutega ülegenoomsete metaboolsete mudelite loomine

Rakkude konstrueerimine

  • CRISPR-Cas9 ja Golden Gate Assembly metoodikad
  • Geel-elektroforeesid
  • PCR instrumendid

Kultiveerimisplatvorm

  • 3x 1L bioreaktorit (Applikon), koos on-line gaaside analüüs
  • 17x 40mL bioreaktorid (D2Biotech and Chi-bio)

Analüütika

  • Shimadzu Prominence-i LC-2030C Plus vedelikkromatograaf suhkrute, karotenoidide, orgaaniliste- ja aminohapete analüüsiks.

Jooksvad projektid

DIGIBIO Bioloogia digitaliseerimise keskus – järgmise põlvkonna kestlikud tooted (Euroopa Komisjon, ETIS)

YAF  Pärmidel põhinevad lahendused kestlike lennundusütuste tootmiseks (Euroopa Komisjon, ETIS)

RE.4.09.22-0041 Puidu- ja toidujäätmete biotehnoloogiline väärindamine söödaks ja toidulisanditeks (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, KIK)

PRG1101  Uudsed 3D-prinditavad rakuvabrikud oleokemikaalide tootmiseks (Etag, ETIS)

VNF21012 Kestlik vesiviljelus-sööda tootmine puidutööstuse jääk-produktidest (NordForsk, ETIS)

VFP21014 Kõrge effektiivsusega biopõhised funktsionaalsed kattematerjalid puit- ja dekoratiivrakenduste jaoks (Bio-based Industries Joint Undertaking, ETIS)