Tutvustus

Puidutöötlemise kateeder (asut. 1979) nimetati 1992 ümber TTÜ-s Puidutöötlemise õppetooliks ja 2017 Puidutehnoloogia laboriks.  1980 aastast kuni 1992 oli toonase TPI puidutöötlemise instituudi peamiseks uurimisvaldkonnaks tselluloosi- ja paberitööstuse tehnolooglised protsessid ning puitplaatide tehnoloogia. 1996 aastal lõpetas TTÜ Puidutöötlemise tehnoloogia viimane lend tselluloosi ja paberitööstuse tehnoloogiale spetsialiseerunud diplomeeritud insenere.

Jaan Kers alustas 2012 aastal tööd puidutöötlemise professori ja õppetooli juhatajana ja käivitas 2013 uue siiani edukalt toimiva rahvusvahelise magistriõppekava „Puidu-, plasti- ja tesktiilitehnoloogia“, millel hakati uuesti õpetama ka puitpolümeerkomposiitide ja tselluloosi tehnoloogiaid.

Aastal 2015 moodustati TTÜ Seaduse alusel tehnikateadustes õppe-, teadus- ja arendustegevusega tegelevate kaheksa riigieelarvest sihtfinantseeritavat professuuri ja sealhulgas ka puidutöötlemis eprofessuur.

Aastal 2020 käivitus Erasmus+ programmi ühisprojekt mitme magistrikraadiga ja viie rahvusvahelise ülikooli õppeprogrammi läbiviimiseks „European Master in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy“. TTÜ Puidu-, plasti- ja tesktiilitehnoloogia“ rahvsusvaheline magistriõppekavale tuli 2021 aasta kevadel õppima 17 BIOCEB üliõpilast, kes viisid läbi õppe- ja teadustööd Materjali- ja keskkonnatehnoloogia ning Keemia ja biotehnoloogia õppe- ja teaduslaborites.

Puidu ja puidupõhiste komposiitmaterjalide efektiivseks ja jätkusuutlikuks kasutamiseks on tarvis mõista nende ehitusest tulenevaid füüsikalis-mehaanilisi kui ka keemilisi omadusi ning tehnoloogilisi protsesse. Puidutehnoloogia labori puit ja komposiidid töörühm arendab koostöös polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labori töörühmaga biokomposiitmaterjale (puitpolümeerkomposiidid, pilliroogbiokomposiidid, kanepikiustkomposiidid, tselluloosiderivaatidest biokomposiisid) erinevate rakenduste (pakendimaterjalid, toidunõud, isolatsioonimaterjalid) tarbeks.  Koostöös TTÜ ligniini keemilise ja ensümaatilise töörühmaga arendame uusi lignotselluloosse biomassi eeltöötlustehnoloogiad organosolv jt.

Liikmeskond

Prof. Jaan Kers Rühma juht
Dr. Heikko Kallakas
Dr. Anti Rohumaa
Dr. Natalja Savest
Percy Festus Alao Doktorant
Umair Qasim Doktorant
Catherine Kilumets Magistrant

Valitud publikatsioonid

Rohumaa, A.; Kallakas, H.; Mäetalu, M.; Savest, N.; Kers, J. (2021). The Effect of Surface Properties on Bond Strength of Birch, Black Alder, Grey Alder and Aspen Veneers. International Journal of Adhesion and Adhesives, #102945. DOI: 10.1016/j.ijadhadh.2021.102945.

Marrot, L.; Alao, P. F.; Mikli, V.; Kers, J. (2021). Properties of frost-retted hemp fibres for the reinforcement of composites. Journal of Natural Fibers. DOI: 10.1080/15440478.2021.1904474.

Alao, P. F.; Marrot, L.; Burnard, M, D.; Lavrič, G.; Saarna, M.; Kers, J. (2021). Impact of Alkali and Silane Treatment on Hemp/PLA Composites’ Performance: from Micro to Macro Scale. Polymers, 13 (6), #851. DOI: 10.3390/polym13060851.

Alao, P. F.; Marrot, L.; Kallakas, H.; Just, A.; Poltimae, T.; Kers, J. (2021). Effect of Hemp Fiber Surface Treatment on the Moisture/Water Resistance and Reaction to Fire of Reinforced PLA Composites. Materials, 14 (15), #4332. DOI: 10.3390/ma14154332.

Kallakas, H.; Ayansola, S. G.; Tumanov, T.; Goljandin, D.; Poltimäe, T.; Krumme, A., Kers, J. (2019). Influence of Birch False Heartwood on the Physical and Mechanical Properties of Wood-plastic Composites. BioResources, 14 (2), 3554−3566. DOI: 10.15376/biores.14.2.3554-3566.

Tehniline võimekus

 • Pinnaomaduste määramiseks kontaktnurga mõõtmise süsteem (Dataphysics)
 • Pinnakareduse seade Mitutoja Surftest 210
 • Valgusmikroskoop (Nicon Eclipse ME600 (Zeiss Axiocam 208 Camera)).
 • Liimide viskoossuse määramiseks AMETEK Brookfield digitaalne viskomeeter LVDVE
 • Liimide pH määramiseks Mettler-Toledo SevenCompact pH-meeter S210.
 • Puidu pinna värvuse ja läike mõõtmise seadmed 3nH NR60CP ja 3NH G268 Tri Angle Touch Screen Gloss Meter 2000gu with 20/60/85 degree
 • Puiduproovide konditsioneerimiseks ja katsetamiseks on kliimakapid (CLIMACELL, ILKA)
 • UV- kiirguse kambrid
 • Niiskuse ja temperatuuri automaatsed mõõteseadmed (Scanntronik).
 • Puitmaterjalide ja komposiitide valmistamiseks on olemas erineva suurusega kuumpressid.
 • Puiduviimistluseks on olemas viimistluskamber ja immutamiseks autoklaavid.
 • Puidutöötlemise tehnoloogia jaoks on laboris olemas CNC pink (WEEKE Optimat BHC 280) ja erinevad saed, treipink, paksusmasin, rihthöövel, lintlihvmasin, puurpink.
 • Mööblikatsestendid (Hegewald & Peschke)
 • Materjalide kulumiskindluse määramise seade Taber Rotary Abraser.
 • Mehaaniliste katsete seade ZwickRoell Z050 (50 kN).

Spooni- ja vineeri T ja A keskuse tehnoloogiline liin

 • Leotusvann,
 • Spoonitreipink
 • Giljotiin
 • Spoonikuivati
 • Rullvaltsid liimimiseks ja pinnakattematerjalide peale kandmiseks
 • Kuumpressid 900x900mm, 330x330mm ja 150x150mm
 • Laboratoorsed autoklaavid koos kuumutusega ja ilma
 • Pihustusseadmed liimi ja pinnakatete pealekandmiseks

Jooksvad projektid

NUTIKAS Lep19028 Sutu OÜ – Nutika spetsialiseerumise rakendusuuring „Rakendusuuring pilliroogbiokomposiit-materjalide kasutamiseks biolagunevates toidunõudes“ (01.04.2019-31.03.2022) projektijuht Jaan Kers

Osalemine prof. Andres Krumme projektis RESTA10 “Tselluloosi keemiline väärindamine ioonsete vedelike keskkonnas (1.09.2020−31.08.2023)” (ETIS)

NUTIKAS „Madalakvaliteediliste puiduliikide väärindamine läbi uudsete komposiitmaterjalide arendamise (1.09.2019−31.08.2022)“ (ETIS) projektijuht Jaan Kers

PRG820 “Puit-bioadhesiiv süsteemide disain parima materjalide koostoime saavutamiseks kestlikes vähekasutatud puiduliikidest valmistatud spoonipõhistes toodetes (1.01.2020−31.03.2021)”, projektijuht Jaan Kers

RITA1/01-18 “Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine Eesti biomajanduses ja selle sektorites. (1.03.2018−31.10.2021)”, maht 1,5mln €, projektijuht Jaan Kers, Tallinna Tehnikaülikool.

Biomajandus (taltech.ee)