Puidukeemia ja biomassi väärindamise tehnoloogiad

Mis on puidukeemia?

Puit ja taimne biomass üldisemalt on planeedil enimlevinuim taastuv tooraine. Sellel on keemiatööstuse jaoks pea lõputu potentsiaal. Taimne biomass, sealhulgas puit, koosneb kolmest polümeerist. Neid keemiliselt ja bioloogiliselt lagundades on võimalik jõuda keemiatööstuse jaoks vajalike algmaterjalideni. Senini on neid saadud vaid naftast ja muudest fossiilsetest allikatest. Puidust saadavate algmaterjalideni jõudmist ning nende edasist väärindamist nimetamegi PUIDUKEEMIAKS.

Eestis tekib igal aastal üle miljoni tonni puidujäätmeid. Peamiselt kasutatakse see ära küttematerjalina. Lisaks on meil ohtralt väheväärtuslikku puitu ja paberipuitu, millel meil sageli kasutust polegi. See on aga arvestatav kogus toorainet, mis läheb Eesti majandusele kaduma. PUIDUKEEMIA on võimalus puidust saada rohkem kasumit raiemahtu suurendamata. PUIDUKEEMIA saab asendada fossiilkütustel põhinevat keemiatööstust ja sellel on tunduvalt väiksem ökoloogiline jalajälg. Siit lehelt leiate rohkem infot, mida Eesti teadlased puidukeemia vallas teevad ning kus ja mida õppida saab.

Kes me oleme?

Tallinna Tehnikaülikooli puidukeemia ja biomassi väärindamise tehnoloogiate töörühm Keemia- ja Biotehnoloogia Instituudis koondab enda alla instrumentaalanalüüsi, struktuuribioloogia ja ligniini biokeemia, bio-inseneeria, jätkusuutliku keemia ja tehnoloogia laborite tegevused, mis on seotud puidu ja taimse biomassi väärindamise protsesside/strateegiate arendamisega. Materjali- ja Keskkonnateaduste Instituudis kuuluvad töörühma biopõhiste nanokiuliste komposiitmaterjalide, tselluloosi keemilise väärindamise ning puidu ja komposiitide väärindamise laborid. Puidukeemia ja biomassi väärindamise tehnoloogiate töörühma TalTechi välisteks koostööpartneriteks on Tallinna Ülikool,Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut. Töörühma tegevusi TalTechi Keemia ja Biotehnoloogia Instituudis juhivad Dr. Tiit Lukk ja Prof. Petri-Jaan Lahtvee ning materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudis Prof. Andres Krumme, Prof. Jaan Kers ning Prof. Alar Just.

Meie töörühmad

Puidukeemia ja biomassi väärindamise tehnoloogiate rühm teostab interdistsiplinaarseid uuringuid järgnevatel teadusaladel.

Bio-inseneeria
Puidupolümeeride fraktsioneerimine ja analüütiline keemia
Biomassi biokeemiline väärindamine
Puit ja komposiidid
Puiduinseneeria
Sekundaarsete biomassi voogude väärindamine
Funktsionaalsed materjalid puidupolümeeridest
Tselluloosi keemiline väärindamine

Õppetöö

Puidu-, Plasti- ja tekstiilitehnoloogia magistriõppekava

Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia (inglise keeles Technology of Wood, Plastics and Textiles) õppekava magistritasemel on võimalik spetsialiseeruda puidutehnoloogiale või plasti- ja tekstiilitehnoloogiale.